بسم الله الرحمن الرحیم

 ----------------------

 

parsi

article thumbnail

 گذارش های رسیده ازولایت حاکی است ، نبردیکه از2 روز به اینسو با دشمن درمنطقه نهرین ازمربوطات ولسوالی قیصار صورت گرفته تاکنون نیز ب [ ... ]

article thumbnail

به اساس خبر، یک تن مجاهد نفوذی در میدان هوایی کابل 7 تن اشغالگر امریکایی را کشته وزخمی نمود. مجاهد نفوذی احسان الله فرزند ملا رحمت ال [ ... ]

article thumbnail

جهاد درلغت سعی وکوشش ومصرف نمودن قوت است. اما دراصطلاح شرع عبارت است از سعی وکوشش ومصرف نمودن قوت و قدرت، مال ودارایی ویژه در راه الله متعال، سربلند ساختن کلمه الله وانتشار احکام ودستاتی [ ... ]

article thumbnail

با گذشت سیزده سال از تهاجم همه جانبۀ غرب بالای ملت و سرزمین افغانستان، کفار و دشمنان دین حالا نفس های آخر خود را می کشند؛ اشغالگران همه چیزشان را از دست داده و سرمایه های هنگفت شان در افغا [ ... ]

مجلات

mujahid

کتابخانه

pashto

شعروادب

خبرهاي تازه