بسم الله الرحمن الرحیم

 ----------------------

 

badri-lashkar-4-FA22

iqtsad artical

article thumbnail

گذاش های رسیده از ولایت غور حاکی است که امروز صبح یک تن قومندان مشهور دشمن – قومندان صدیق – در نتیجۀ تلاش های مجاهدین امارت اسلامی ا [ ... ]

article thumbnail

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که در نتیجۀ تلاش های مجاهدین ، یک قومندان مهم ملیشه های اربکی – نصرالله غارک – پس از درک حقایق  [ ... ]

article thumbnail

حکومت وحدت ملی که از پایه و اساس غیر متعارف، غیر معیاری و به شکل کاملا تحمیلی از سوی سران امریکا در سفارت امریکا در کابل تشکیل شد این روزها ضمن دست و پنجه نرم کردن با بحران های خارجی و مس [ ... ]

article thumbnail

وقتیکه در یک جامعه اسلامی بی عدالتی و ظلم، تجاوز و فحشا رونما گردد بالای افراد آن کشور فرض است که باید علیه همۀ این نابرابری ها و نابسامانی ها قیام کرده تا نظم و دسپلین جامعه ازهم نپاشیده [ ... ]

مقالات

article thumbnail

حکومت وحدت ملی که از پایه و اساس غیر متعارف، غیر معیاری و به شکل کاملا تحمیلی از سوی سران امریکا در سفارت امریکا در کابل تشکیل شد ا [ ... ]

مجلات

mujahid

کتابخانه

pashto

خبرهاي تازه