شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

فتح چهار دره ؛ ویدیوی تازه از فتوحات اخیر در ولایت قندوز

فتح چهار دره ؛ ویدیوی تازه از فتوحات اخیر در ولایت قندوز

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردیددر جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردیدخبرعاجل: ولسوالی وانت وایگل نورستان با 16 پوسته امنیتی فتح گردیدخبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسیدفتح چهار دره ؛ ویدیوی تازه از فتوحات اخیر در ولایت قندوز

رویدادهاي کشور و جهان

لوی سارنوال مصر با چند تن از همراهانش در اثر یک انفجار کشته شد

براساس گزارش رسانه های خبری، هشام برکات لوی سارونوال مصر در اثر یک حمله کشته شد. روز گذشته ساعاتی بعد از آنکه در شهر قاهره بالای کاروان لوی سارونوال مصر یک رشته انفجار صورت گرفت، هشام برکات در شفاخانه وفات کرد. احمد الازند وزیر عدلیهء مصر در صحبت با رسانه ها گفته: هشام برکا

تبصره

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

  بقاء و دوام هر نظامی به یک جایگاه تبلیغاتی و قوت دفاعی قوی ضرورت دارد، جایگاه تبلیغاتی برای بقای نظام مبارزات سیاسی میکند و قوت دفاعی از نظام حمایت و محافظت میکند، اما هنگامیکه یک نظام بزور منطق و بر خلاف خواست، رضاء و تقاضای ملت بر آنان تحمیل می گردد، در چنین صورتی بقائ نظ


شعروادب