شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

فتح چهار دره ؛ ویدیوی تازه از فتوحات اخیر در ولایت قندوز

فتح چهار دره ؛ ویدیوی تازه از فتوحات اخیر در ولایت قندوز

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردیددر جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردیدخبرعاجل: ولسوالی وانت وایگل نورستان با 16 پوسته امنیتی فتح گردیدخبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسیدفتح چهار دره ؛ ویدیوی تازه از فتوحات اخیر در ولایت قندوز

رویدادهاي کشور و جهان

یک طیاره نظامی در اندونزیا سقوط و 30 کشته برجای گذاشت

خبرها از اندونزیا حاکی از آن است که یک طیاره اکمالاتی این کشور سقوط و حداقل ۳۰ کشته بر جای گذاشته است. این هلی کوبتر نظامی در یک منطقه مسکونی در شمال شهر سوماترا سقوط کرده است. دلیل سقوط هنوز معلوم نشده است. گفته شده این طیاره، هرکولس چهار موتوره تقریبا دوازده نفر پرسونل داشته

تبصره

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

  بقاء و دوام هر نظامی به یک جایگاه تبلیغاتی و قوت دفاعی قوی ضرورت دارد، جایگاه تبلیغاتی برای بقای نظام مبارزات سیاسی میکند و قوت دفاعی از نظام حمایت و محافظت میکند، اما هنگامیکه یک نظام بزور منطق و بر خلاف خواست، رضاء و تقاضای ملت بر آنان تحمیل می گردد، در چنین صورتی بقائ نظ


شعروادب