خبرعاجل: حملات استشهادی بالای دفتر استخبارات  دشمن در کابل آغاز گردید

خبرعاجل: حملات استشهادی بالای دفتر استخبارات دشمن در کابل آغاز گردید

خبرعاجل: عساکر اشغالگر در کابل مورد حمله فدایی قرارگرفتند

خبرعاجل: عساکر اشغالگر در کابل مورد حمله فدایی قرارگرفتند

فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی

فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

خبرعاجل: حملات استشهادی بالای دفتر استخبارات  دشمن در کابل آغاز گردیدخبرعاجل: عساکر اشغالگر در کابل مورد حمله فدایی قرارگرفتندفاتح نامدار سلطان محمود غزنویفاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردیدامواج توفنده عملیات عـــــــزم

رویدادهاي کشور و جهان

خبرتازه : 3 پوستۀ دشمن اجیر در کجکی فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت هلامند حاکی است که دیشب حوالی ساعت 10 بجه ، در منطقۀ آخند زاده خیل نزدیک بازار ولسوالی کجکی ، 3 پوستۀ مهم دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که تا ساعت 5 دوام داشت، در طی آن هر 3 پوستۀ دشمن اجیر کاملا فتح گر

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب