خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل رسیدند

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل رسیدند

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل رسیدندشماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردیددر جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردیدخبرعاجل: ولسوالی وانت وایگل نورستان با 16 پوسته امنیتی فتح گردیدخبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

رویدادهاي کشور و جهان

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل رسیدند

گذارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که امروز حوالی ساعت 9 صبح ، در منطقۀ جرغان ولسوالی کوهستان ، موتر رینجر قومندان عمومی ملیشه های اربکی این ولسوالی – توفان –هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردید و قومندان مذکور بهمراه 4 قومندان مهم

تبصره

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

  بقاء و دوام هر نظامی به یک جایگاه تبلیغاتی و قوت دفاعی قوی ضرورت دارد، جایگاه تبلیغاتی برای بقای نظام مبارزات سیاسی میکند و قوت دفاعی از نظام حمایت و محافظت میکند، اما هنگامیکه یک نظام بزور منطق و بر خلاف خواست، رضاء و تقاضای ملت بر آنان تحمیل می گردد، در چنین صورتی بقائ نظ


شعروادب