• در لوگر وبامیان 3 فروند هلیکوپتردشمن سرنگون گردید وتمامی سرنشینان آن کشته شدند

  در لوگر وبامیان 3 فروند هلیکوپتردشمن سرنگون گردید وتمامی سرنشینان آن کشته شدند

  نیویارک تایمز: از 34 ولایت افغانستان 27 ولایت تهدیدهای امنیتی شدید است

  نیویارک تایمز: از 34 ولایت افغانستان 27 ولایت تهدیدهای امنیتی شدید است

  دراثر سقوط هلیکوپتر در کابل، 5 تن اشغالگران برتانوی کشته شدند

  دراثر سقوط هلیکوپتر در کابل، 5 تن اشغالگران برتانوی کشته شدند

  مجاهدین بازار ولسوالی تگاب را تصروف شدند وبر مقرولسوالی وقومندانی امنیه نبرد سنگینی جریان دارد

  مجاهدین بازار ولسوالی تگاب را تصروف شدند وبر مقرولسوالی وقومندانی امنیه نبرد سنگینی جریان دارد

  خبرعاجل: دراثریک حمله فدایی در کابل،2 تانگ عساکر اشغالگر نابود گردید

  خبرعاجل: دراثریک حمله فدایی در کابل،2 تانگ عساکر اشغالگر نابود گردید

  تامّلی بر فتح قندوز …!

  تامّلی بر فتح قندوز …!

  در لوگر وبامیان 3 فروند هلیکوپتردشمن سرنگون گردید وتمامی سرنشینان آن کشته شدندنیویارک تایمز: از 34 ولایت افغانستان 27 ولایت تهدیدهای امنیتی شدید استدراثر سقوط هلیکوپتر در کابل، 5 تن اشغالگران برتانوی کشته شدندمجاهدین بازار ولسوالی تگاب را تصروف شدند وبر مقرولسوالی وقومندانی امنیه نبرد سنگینی جریان داردخبرعاجل: دراثریک حمله فدایی در کابل،2 تانگ عساکر اشغالگر نابود گردیدتامّلی بر فتح قندوز …!

  رویدادهاي کشور و جهان

  هلمند : 2 پوستۀ مهم دشمن در نوزاد فتح گردید و غنایم زیادی به دست مجاهدین افتاد

  گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه ، مجاهدین امارت اسلامی دو پوستۀ مهم دشمن اجیر را در منطقل گرمه کاریز ولسوالی نوزاد مورد حملۀ مسلحانه قرار دادند . در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین تا حوالی ساعت 11 بجه شب دوام داشت، در طی آن هردو پوسته

  تبصره

  فتح قندوز استعداد نظامی و اخلاقی مجاهدین را نمایش داد

  فتح قندوز استعداد نظامی و اخلاقی مجاهدین را نمایش داد

  بتاریخ 6 میزان سال 1394 هـ ش، مرکز ولایت استرتژیک قندوز از سوی مجاهدین امارت اسلامی بعد از چندین ساعت درگیری مسلحانه فتح گردید، بیرق سفید مزین با کلمهء طبیه بر چهارراهی اصلی در میدان شهر و اماکن مهم به اهتزاز درآمد، این حادثهء تاریخی آمیدهای ملت افغان را زنده کرده و به آرزوی بازگ