• یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  خبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردید

  خبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردید

  سرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوست

  سرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوست

  سلام بر حماسه سازان بدخشان …!

  سلام بر حماسه سازان بدخشان …!

  یک قرارگاه استراتیژیک دشمن در وردوج فتح وبشمول قومندان 110 عسکر اسیر گشتند

  یک قرارگاه استراتیژیک دشمن در وردوج فتح وبشمول قومندان 110 عسکر اسیر گشتند

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدندخبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردیدسرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوستسلام بر حماسه سازان بدخشان …!یک قرارگاه استراتیژیک دشمن در وردوج فتح وبشمول قومندان 110 عسکر اسیر گشتند

  رویدادهاي کشور و جهان

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  به اساس خبر، آغا محمد یک قومندان مشهور منطقه اریانا ولسوالی بهارک ولایت بدخشان با ده تن اربکی های مسلح اش بعد از درک حقایق با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند. قومندان آغامحمد که از پالیسی های نرم وموقف شجاعانه امارت اسلامی متأثر گردیده صفوف دشمن را ترک کرده با مجاهدین پیوست. ا

  تبصره

  عالیقدر امیر المؤمنین: از موقف شرعی خود درهر میدان قَوّیاً دفاع می کنم

  عالیقدر امیر المؤمنین: از موقف شرعی خود درهر میدان قَوّیاً دفاع می کنم

  امسال (1436هـ) در پیام مبارکی امیر المومنین بمناسبت عید سعید فطر که با استقبال گرم ملت مواجه گردید، و در مطبوعات کشور و جهان انعکاس بسیار خوبی داشت، جهت های مختلف در مورد، عکس العمل های متفاوتی نشان دادند و تصویر آشکار شجاعت، فراست و بصیرت قائدی مسلمان و مهربان را به جهان پیشکش ک


  شعروادب