• خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  خبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردید

  خبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردید

  سرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوست

  سرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوست

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان داردخبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردیدیک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدندخبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردیدسرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوست

  رویدادهاي کشور و جهان

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 3 بجه دیشب ، مجاهدین امارت اسلامی دسلسلۀ عملیات " عــــــزم " پوستۀ های دشمن را دربازار ولسوالی نوزاد مورد حمله مسلحانه قرارداده اند . دراین عملیات تاکنون 5 پوستۀ دشمن کاملا فتح گردیده و جنگ شدیدی برتعمیرمرکزی ولسوالی مذکور وقومندانی ا

  تبصره

  عالیقدر امیر المؤمنین: از موقف شرعی خود درهر میدان قَوّیاً دفاع می کنم

  عالیقدر امیر المؤمنین: از موقف شرعی خود درهر میدان قَوّیاً دفاع می کنم

  امسال (1436هـ) در پیام مبارکی امیر المومنین بمناسبت عید سعید فطر که با استقبال گرم ملت مواجه گردید، و در مطبوعات کشور و جهان انعکاس بسیار خوبی داشت، جهت های مختلف در مورد، عکس العمل های متفاوتی نشان دادند و تصویر آشکار شجاعت، فراست و بصیرت قائدی مسلمان و مهربان را به جهان پیشکش ک


  شعروادب