امواج توفنده عملیات عـــــــزم

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

عقاب چهارچته سر چوک کابل!

عقاب چهارچته سر چوک کابل!

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

بغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

بغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

امواج توفنده عملیات عـــــــزمعقاب چهارچته سر چوک کابل!میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردیدبغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستندمعمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

رویدادهاي کشور و جهان

کشته شدن صدهای نیروی حوثی در حملۀ هوایی ائتلاف به رهبری سعودی

براساس منابع خبری، صدها نیروی حوثی در حملات هوایی جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری سعودی که کندک های تربیوی نظامی را در منطقه سیفان و کندک های نیروهای امنیت ویژه را در عمران هدف قرار داد، کشته شدند. جنگنده های ائتلاف همچنین منزل «عمار صالح» برادر زاده علی عبد الله صالح رئیس جمهور

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب