فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

عقاب چهارچته سر چوک کابل!

عقاب چهارچته سر چوک کابل!

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

بغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

بغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردیدامواج توفنده عملیات عـــــــزمعقاب چهارچته سر چوک کابل!میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردیدبغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

رویدادهاي کشور و جهان

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت فاریاب حاکی است که از صبح روز گذشته به این سو ، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی ، در جریان عملیات " عـــزم " مراکز و پوسته های دشمن اجیر در سه شنبه بازار و اطراف آن مورد حملۀ گسترده قرار دادند که در این جریان شام روز گذشته یک پوستۀ دشمن در منطقۀ بتی سلوق ، فت

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب