صدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

صدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

اعلامیهء شورای رهبری و خانوادهء مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در مورد اعلان وفات ایشان

اعلامیهء شورای رهبری و خانوادهء مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در مورد اعلان وفات ایشان

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

صدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردنداعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامیاعلامیهء شورای رهبری و خانوادهء مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در مورد اعلان وفات ایشانراپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایمقندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشدبدخشان در قلمرو امارت اسلامی

رویدادهاي کشور و جهان

صدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

بر اساس راپور خبرنگار ویب سایت الاماره عصر روز پنج شنبه تعداد کثیری از اعضای کمیسیون های عالی، والیان، ولسوال ها، رؤساء و اعضای کمیسیون های ولایتی، سرگروپ های مجاهدین  ولایات مختلف کشور، استادان مدارس، شیوخ و دیگر شخصیت های متنفذ در جریان یک مراسم با ملا اختر محمد منصور امیر تازه

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب