بادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردند

بادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردند

رمضان ماه اوج و عروج!

رمضان ماه اوج و عروج!

فراه : یک قومندان دشمن بهمراه 5 تن و 2 رینجر و سلاح و مهمات در بالابلوک بمجاهدین پیوست

فراه : یک قومندان دشمن بهمراه 5 تن و 2 رینجر و سلاح و مهمات در بالابلوک بمجاهدین پیوست

تکرار اشتباه ! (سرمقاله شماره نهم مجله حقیقت)

تکرار اشتباه ! (سرمقاله شماره نهم مجله حقیقت)

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل بهلاکت رسیدند

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل بهلاکت رسیدند

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

بادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردندرمضان ماه اوج و عروج!فراه : یک قومندان دشمن بهمراه 5 تن و 2 رینجر و سلاح و مهمات در بالابلوک بمجاهدین پیوستتکرار اشتباه ! (سرمقاله شماره نهم مجله حقیقت)خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل بهلاکت رسیدندشماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

رویدادهاي کشور و جهان

بادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردند

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که صبح روز گذشته مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش ، در طی یک گردهمایی کلان ، حمایت قاطع شان را از مجاهدین امارت اسلامی اعلان نموده و تاکید کردند که تا آخرین قطرۀ خون ، در مقابل دشمنان دین و وطن ، دوشادوش مجاهدین امارت اسلامی ایستاد هستند

تبصره

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

  بقاء و دوام هر نظامی به یک جایگاه تبلیغاتی و قوت دفاعی قوی ضرورت دارد، جایگاه تبلیغاتی برای بقای نظام مبارزات سیاسی میکند و قوت دفاعی از نظام حمایت و محافظت میکند، اما هنگامیکه یک نظام بزور منطق و بر خلاف خواست، رضاء و تقاضای ملت بر آنان تحمیل می گردد، در چنین صورتی بقائ نظ


شعروادب