زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردید

زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردید

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردید

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردید

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردیدتشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستانخبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردیدهلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارددر طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده استاشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

رویدادهاي کشور و جهان

خبرتازه : 3 پوسته در ولسوالی غورک ولایت قندهار فتح شد

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که بامداد امروز مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات " عــــزم " پوسته ها و مراکز امنیتی دشمن اجیر را در مناطق سرخ آباد غوندی و یختول ولسوالی غورک مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند . در این عملیات پس از مقاومت کوتاهی ، 3 پوستۀ دشمن

تبصره

سیاست اسلامی بخشی از جهاد مقدس است

سیاست اسلامی بخشی از جهاد مقدس است

در تاریخ اسلام، موقف سیاسی و موفقیت های رهبران جهادی حائز اهمیت فراوان است، این فیصله های سیاسی است که در حصول اهداف جهادی رول مهمی را ایفاء نموده، مجاهدین را به آسانی به منزل مقصود رسانده و اعتماد ملت ها را بدست آورده است، اقوام و قبائل را از تشدد و تفرقه نجات داده، فضاء و محی


شعروادب