• خبرعاجل:یک طیاره جنگی دشمن در ولسوالی سیدکرم پکتیا سرنگون گردید

  خبرعاجل:یک طیاره جنگی دشمن در ولسوالی سیدکرم پکتیا سرنگون گردید

  کاپیسا: 7 پوسته دشمن در تگاب فتح و3 پوسته دیگر درمحاصره شدید قرار دارد

  کاپیسا: 7 پوسته دشمن در تگاب فتح و3 پوسته دیگر درمحاصره شدید قرار دارد

  در لوگر وبامیان 3 فروند هلیکوپتردشمن سرنگون گردید وتمامی سرنشینان آن کشته شدند

  در لوگر وبامیان 3 فروند هلیکوپتردشمن سرنگون گردید وتمامی سرنشینان آن کشته شدند

  نیویارک تایمز: از 34 ولایت افغانستان 27 ولایت تهدیدهای امنیتی شدید است

  نیویارک تایمز: از 34 ولایت افغانستان 27 ولایت تهدیدهای امنیتی شدید است

  دراثر سقوط هلیکوپتر در کابل، 5 تن اشغالگران برتانوی کشته شدند

  دراثر سقوط هلیکوپتر در کابل، 5 تن اشغالگران برتانوی کشته شدند

  مجاهدین بازار ولسوالی تگاب را تصروف شدند وبر مقرولسوالی وقومندانی امنیه نبرد سنگینی جریان دارد

  مجاهدین بازار ولسوالی تگاب را تصروف شدند وبر مقرولسوالی وقومندانی امنیه نبرد سنگینی جریان دارد

  خبرعاجل:یک طیاره جنگی دشمن در ولسوالی سیدکرم پکتیا سرنگون گردیدکاپیسا: 7 پوسته دشمن در تگاب فتح و3 پوسته دیگر درمحاصره شدید قرار دارددر لوگر وبامیان 3 فروند هلیکوپتردشمن سرنگون گردید وتمامی سرنشینان آن کشته شدندنیویارک تایمز: از 34 ولایت افغانستان 27 ولایت تهدیدهای امنیتی شدید استدراثر سقوط هلیکوپتر در کابل، 5 تن اشغالگران برتانوی کشته شدندمجاهدین بازار ولسوالی تگاب را تصروف شدند وبر مقرولسوالی وقومندانی امنیه نبرد سنگینی جریان دارد

  رویدادهاي کشور و جهان

  خبرعاجل:یک طیاره جنگی دشمن در ولسوالی سیدکرم پکتیا سرنگون گردید

  به اساس یک خبرتازه، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک طیاره جنگی دشمن را در منطقه کوه سین ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا سرنگون ساختند. طیاره دشمن ساعت 5 عصر امروز توسط مجاهدین هدف قرارداده شد ومتصل که به زمین ضرب خورد، فورا آتش گرفت. خبرمیگوید که پیلوت آن برای نجات

  تبصره

  فتح قندوز استعداد نظامی و اخلاقی مجاهدین را نمایش داد

  فتح قندوز استعداد نظامی و اخلاقی مجاهدین را نمایش داد

  بتاریخ 6 میزان سال 1394 هـ ش، مرکز ولایت استرتژیک قندوز از سوی مجاهدین امارت اسلامی بعد از چندین ساعت درگیری مسلحانه فتح گردید، بیرق سفید مزین با کلمهء طبیه بر چهارراهی اصلی در میدان شهر و اماکن مهم به اهتزاز درآمد، این حادثهء تاریخی آمیدهای ملت افغان را زنده کرده و به آرزوی بازگ