اعلامیه امارت اسلامی در مورد تکمیل شدن مدت یکسالۀ رهبران جهادی آزاد شده از زندان گوانتانامو

اعلامیه امارت اسلامی در مورد تکمیل شدن مدت یکسالۀ رهبران جهادی آزاد شده از زندان گوانتانامو

فتوحات امارت اسلامی در طول 24 ساعت گذشته

فتوحات امارت اسلامی در طول 24 ساعت گذشته

زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردید

زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردید

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردید

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردید

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

اعلامیه امارت اسلامی در مورد تکمیل شدن مدت یکسالۀ رهبران جهادی آزاد شده از زندان گوانتاناموفتوحات امارت اسلامی در طول 24 ساعت گذشتهزابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردیدتشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستانخبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردیدهلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

رویدادهاي کشور و جهان

فتوحات امارت اسلامی در طول 24 ساعت گذشته

در طول 24 ساعت گذشته ، مجاهدین امارت اسلامی در مرکز ولسوالی غورک ولایت قندهار ، 7 پوستۀ دشمن را فتح نموده اند . در این جریان تعدادی از عساکر دشمن بهلاکت رسیده و تعداد دیگری موفق بفرار شدند و در این عملیات یک پایه دهشکه ، 2 پایه توپ 82 میلی متری ، دو قبضه راکت لانچر ، یک میل پی

تبصره

سیاست اسلامی بخشی از جهاد مقدس است

سیاست اسلامی بخشی از جهاد مقدس است

در تاریخ اسلام، موقف سیاسی و موفقیت های رهبران جهادی حائز اهمیت فراوان است، این فیصله های سیاسی است که در حصول اهداف جهادی رول مهمی را ایفاء نموده، مجاهدین را به آسانی به منزل مقصود رسانده و اعتماد ملت ها را بدست آورده است، اقوام و قبائل را از تشدد و تفرقه نجات داده، فضاء و محی


شعروادب