تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

پیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپل

پیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپل

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )

الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

مراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردید

مراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردید

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردیدپیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپلپیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمودمراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردید

رویدادهاي کشور و جهان

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 4 تن پولیس را با یک عراده رینجر در ولسوالی درقد ولایت تخار گرفتار نمودند. پولیس یاد شده ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه نورخیل که مصروف گزمه بودند، مورد حمله قرار داده شدند که دراثران، یک تن اربکی کشته وسلاح اش غنیمت گردید. وبرعلاوه 4 تن پول

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب