حملات فدایی بر دفتر استخباراتی دشمن در حوزه هشتم شهر کابل پایان یافت

حملات فدایی بر دفتر استخباراتی دشمن در حوزه هشتم شهر کابل پایان یافت

خبرعاجل: حملات استشهادی بالای دفتر استخبارات  دشمن در کابل آغاز گردید

خبرعاجل: حملات استشهادی بالای دفتر استخبارات دشمن در کابل آغاز گردید

خبرعاجل: عساکر اشغالگر در کابل مورد حمله فدایی قرارگرفتند

خبرعاجل: عساکر اشغالگر در کابل مورد حمله فدایی قرارگرفتند

فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی

فاتح نامدار سلطان محمود غزنوی

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

فاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردید

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

امواج توفنده عملیات عـــــــزم

حملات فدایی بر دفتر استخباراتی دشمن در حوزه هشتم شهر کابل پایان یافتخبرعاجل: حملات استشهادی بالای دفتر استخبارات  دشمن در کابل آغاز گردیدخبرعاجل: عساکر اشغالگر در کابل مورد حمله فدایی قرارگرفتندفاتح نامدار سلطان محمود غزنویفاریاب : یک پوسته ، یک بازار و 8 قریه در قیصار فتح گردیدامواج توفنده عملیات عـــــــزم

رویدادهاي کشور و جهان

حملات فدایی بر دفتر استخباراتی دشمن در حوزه هشتم شهر کابل پایان یافت

گذارش ها از شهر کابل حاکی است دو تن ازمجاهدین فدایی امارت اسلامی در سلسله عملیات العزم بر دفتر مشترک اشغالگران ومزدوران داخلی شان در مربوطات حوزه هشتم شهر کابل حملات فدایی نمودند. حملات بعد ازظهر امروز بر دفتر استخبارات دشمن که مشترکا  جلسات مخفیانه خارجی ها ومزدوران داخلی شان

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب