خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل بهلاکت رسیدند

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل بهلاکت رسیدند

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

شماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

در جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرتازه : قومندان عمومی اربکی ها و 4 قومندان دیگر در کوهستان ولایت سرپل بهلاکت رسیدندشماره نهم مجله حقیقت زیور چاپ یافت!خبرتازه : یک هلی کاپتر دشمن در میوند سرنگون گردیددر جریان فتح ولسوالی وانت وایگل ،17 عسکرکشته،9 تانگ و15 موتر غنیمت گردیدخبرعاجل: ولسوالی وانت وایگل نورستان با 16 پوسته امنیتی فتح گردیدخبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

رویدادهاي کشور و جهان

سرپل : یک قومندان و افرادش در شیرم بمجاهدین پیوستند

گذارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که امروز حوالی ساعت 5 عصر، در مربوطات ولسوالی شیرم ، یک قومندان اجیر – قومندان داود – بهمراه 5 تن از افرادش پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . قومندان نامبرده با خود یک عراده موتر رینجر ، یک میل پیکا ، 4 میل کلاشنکوف و مقد

تبصره

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

  بقاء و دوام هر نظامی به یک جایگاه تبلیغاتی و قوت دفاعی قوی ضرورت دارد، جایگاه تبلیغاتی برای بقای نظام مبارزات سیاسی میکند و قوت دفاعی از نظام حمایت و محافظت میکند، اما هنگامیکه یک نظام بزور منطق و بر خلاف خواست، رضاء و تقاضای ملت بر آنان تحمیل می گردد، در چنین صورتی بقائ نظ


شعروادب