• ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  در خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدند

  در خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدند

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان دارد

  خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

  120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردنددر خان آباد قندز 65 قریه فتح و10 تن اربکی به اسارت درآمدندخبرتازه : 5 پوستۀ دشمن درولسوالی نوزاد ولایت هلمند فتح شد ودرگیری برمرکز ولسوالی وقومندانی امنیه جریان داردخبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردیدیک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند120 تن پولیس تسلیم شده در وردوج، بعد از اخذ ضمانت های محکم، رها گردیدند

  رویدادهاي کشور و جهان

  ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

  ازولایت ارزگان خبر رسیده است ، باشندگان 5 قریه درمنطقه پلان ازمربوطات ولسوالی خاص ارزگان که دراین  قریه ها حدود 300 خانواده زندگی میکنند ، به سرپرستی علماء ومتنفذین حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان نموده وتعهد کردند که تا آخرین رمق با سر ومال  با مجاهدین امارت اسلامی همپیمان وهم

  تبصره

  عالیقدر امیر المؤمنین: از موقف شرعی خود درهر میدان قَوّیاً دفاع می کنم

  عالیقدر امیر المؤمنین: از موقف شرعی خود درهر میدان قَوّیاً دفاع می کنم

  امسال (1436هـ) در پیام مبارکی امیر المومنین بمناسبت عید سعید فطر که با استقبال گرم ملت مواجه گردید، و در مطبوعات کشور و جهان انعکاس بسیار خوبی داشت، جهت های مختلف در مورد، عکس العمل های متفاوتی نشان دادند و تصویر آشکار شجاعت، فراست و بصیرت قائدی مسلمان و مهربان را به جهان پیشکش ک


  شعروادب