قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردند

قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردند

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

پیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپل

پیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپل

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )

الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردندتخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردیدپیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپلپیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

رویدادهاي کشور و جهان

قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردند

براساس خبرنگار ویب سایت الاماره که روز گذشته ، قومندانان جهادی ولایت زابل هریک ملاعطاء الله مسؤل نظامی ولسوالی میزان ، مولوی محمدعالم صاحب قومندان نظامی ولسوالی دایچوپان وملاعالم شاه مقبل بااشتراک صد ها تن ازمجاهدین ولایت مذکور درطی یک  جلسۀ وسیعی  با امیر تازهء تعیین شده امارت ا

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب