هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردند

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارددر طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده استاشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردیداجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان فرارکردندارزگان : 3 پوسته در ولسوالی چهارچینو فتح گردید

رویدادهاي کشور و جهان

خبرتازه : 5 پوستۀ دشمن اجیر در غورک فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که دیشب در جریان عملیات رعد آسای " عـــــزم " مجاهدین امارت اسلامی 5 پوستۀ دشمن اجیر را در ولسوالی غورک فتح نموده اند . تفصیلات حاکی است که دیشب حوالی ساعت 8 بجه ، مجاهدین امارت اسلامی در مناطق کرشم ، کلاماشا و ونو ولسوالی غورک ، پوستۀ

تبصره

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرو