کابل: دراثر حمله بر کاروان دشمن در سروبی، 2 رینجر و3 کانتینر اکمالاتی تخریب و5 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

کابل: دراثر حمله بر کاروان دشمن در سروبی، 2 رینجر و3 کانتینر اکمالاتی تخریب و5 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شد

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شد

ای کودک سوری …!

ای کودک سوری …!

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

کابل: دراثر یک انفجاردر پغمان، 7 افسر بلند رتبه کشته و3 تن دیگر زخمی شدند

کابل: دراثر یک انفجاردر پغمان، 7 افسر بلند رتبه کشته و3 تن دیگر زخمی شدند

راپور های تسلیمی مجاهدین در ننگرهار پروپاگندی بیش نیست

راپور های تسلیمی مجاهدین در ننگرهار پروپاگندی بیش نیست

کابل: دراثر حمله بر کاروان دشمن در سروبی، 2 رینجر و3 کانتینر اکمالاتی تخریب و5 عسکر مزدور کشته وزخمی شدندپکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح،24 عسکر کشته وزخمی ومهمات آن غنیمت گرفته شدای کودک سوری …!تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شدکابل: دراثر یک انفجاردر پغمان، 7 افسر بلند رتبه کشته و3 تن دیگر زخمی شدندراپور های تسلیمی مجاهدین در ننگرهار پروپاگندی بیش نیست

رویدادهاي کشور و جهان

کابل: دراثر حمله بر کاروان دشمن در سروبی، 2 رینجر و3 کانتینر اکمالاتی تخریب و5 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک کارواان اکمالاتی دشمن در ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت 8 صبح امروز درمنطقه تورناو در شاهراه کابل ـ جلال آباد  صورت گرفت ، نبرد تا 12 ظهر ادامه یافت که دراثران، 2 عراده رینجر و3 موتر کانتینری کاملا نا

تبصره

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

آخرین روزهای ماه دستمبر سال 2014 میلادی بود که اعلان های ختم جنگ در افغانستان از سوی اشغالگران بلندشد ، از واشنگتن تا کابل شور و غوغا بود ، کنفرانس ها دایر می گردید، به غرض ختم عملیات های نظامی ، گردهمایی های رسمی دایر برپا می شد ، بیرق های منفور اشغال پایین کشیده می شد ، تبلیغات