پکتیکا:3 تن مجاهدین نفوذی در سرحوضه بعد از کشتن 12 عسکر مزدور، با مجاهدین یکجا شدند

پکتیکا:3 تن مجاهدین نفوذی در سرحوضه بعد از کشتن 12 عسکر مزدور، با مجاهدین یکجا شدند

قومندان جهادی ولسوالی شاجوی ولایت بااشتراک حدود هزارتن ازمجاهدین باامیر تازء تعیین شده امارت اسلامی اعلام بیعت کرد

قومندان جهادی ولسوالی شاجوی ولایت بااشتراک حدود هزارتن ازمجاهدین باامیر تازء تعیین شده امارت اسلامی اعلام بیعت کرد

قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردند

قومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردند

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

پیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپل

پیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپل

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پکتیکا:3 تن مجاهدین نفوذی در سرحوضه بعد از کشتن 12 عسکر مزدور، با مجاهدین یکجا شدندقومندان جهادی ولسوالی شاجوی ولایت بااشتراک حدود هزارتن ازمجاهدین باامیر تازء تعیین شده امارت اسلامی اعلام بیعت کردقومندانان جهادی ولایت زابل بااشتراک صدها تن ازمجاهدین با امیرتازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت کردندتخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردیدپیام تسلیت وبیعت ملاعطاء الله والی ولایت سرپلپیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

رویدادهاي کشور و جهان

پیام تعزیت و بیعت سید علاؤالدین آغا، قومندان مشهور و مسئول معسکر امارت اسلامی(صوتی)

سید علاؤالدین قومندان مشهور و مسئول معسکر امارت اسلامی مراتب تعزیت خویش را به خانوادهء مرحوم امیر المومنین و همهء مسلمانان پیشکش نموده، و بیعت خویش را با عالیقدر ملا اختر محمد منصور صاحب اعلام میدارد، نامبرده می افزاید که بیعت با منصور صاحب نباید بیشتر از این به تاخیر انداخته شود

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب