زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردید

زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردید

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردید

خبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردید

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

هلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارد

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

در طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده است

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

اشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

زابل : یک پوسته در میزان فتح شد و 8 موتر در قلات تخریب گردیدتشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستانخبرتازه: یک مرکز و2 پوسته دشمن در کهمرد بامیان فتح گردیدهلمند : 4 پوستۀ دشمن در سنگین فتح شد ودرگیری جریان دارددر طول 10 روز گذشته 117 پوسته و قرارگاه در ارزگان فتح گردیده استاشرف غنی از کدام موضع قدرت سخن می زند؟!

رویدادهاي کشور و جهان

خبرتازه : 3 پوسته در ولسوالی غورک ولایت قندهار فتح شد

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که بامداد امروز مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات " عــــزم " پوسته ها و مراکز امنیتی دشمن اجیر را در مناطق سرخ آباد غوندی و یختول ولسوالی غورک مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند . در این عملیات پس از مقاومت کوتاهی ، 3 پوستۀ دشمن

تبصره

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرو


شعروادب