میدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردید

میدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردید

ارزگان : 2 پوستۀ مهم دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

ارزگان : 2 پوستۀ مهم دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

بادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردند

بادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردند

رمضان ماه اوج و عروج!

رمضان ماه اوج و عروج!

فراه : یک قومندان دشمن بهمراه 5 تن و 2 رینجر و سلاح و مهمات در بالابلوک بمجاهدین پیوست

فراه : یک قومندان دشمن بهمراه 5 تن و 2 رینجر و سلاح و مهمات در بالابلوک بمجاهدین پیوست

تکرار اشتباه ! (سرمقاله شماره نهم مجله حقیقت)

تکرار اشتباه ! (سرمقاله شماره نهم مجله حقیقت)

میدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردیدارزگان : 2 پوستۀ مهم دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردیدبادغیس : مردم منطقۀ آب کمری ولسوالی سنگ آتش، حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان کردندرمضان ماه اوج و عروج!فراه : یک قومندان دشمن بهمراه 5 تن و 2 رینجر و سلاح و مهمات در بالابلوک بمجاهدین پیوستتکرار اشتباه ! (سرمقاله شماره نهم مجله حقیقت)

رویدادهاي کشور و جهان

میدان وردگ: 7 پوسته در جلریز فتح و تلفات سنگینی به دشمن وارد گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم درمربوطات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ، 7 پوسته مهم دشمن را فتح نمودند. پوسته های یاد شده که درمنطقه اسماعیل خیل موقعیت داشت ، ساعت 2 بجه دیشب مورد حمله قرارگرفت ونبرد تا 3 ظهر امروز ادامه یافت که در نتیجه آن، 7 هفت پوس

تبصره

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

هفته نخست “رمضان” فتوحات عظیمی را پیشبینی می کند

  بقاء و دوام هر نظامی به یک جایگاه تبلیغاتی و قوت دفاعی قوی ضرورت دارد، جایگاه تبلیغاتی برای بقای نظام مبارزات سیاسی میکند و قوت دفاعی از نظام حمایت و محافظت میکند، اما هنگامیکه یک نظام بزور منطق و بر خلاف خواست، رضاء و تقاضای ملت بر آنان تحمیل می گردد، در چنین صورتی بقائ نظ


شعروادب