پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )

الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمود

مراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردید

مراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردید

پیغام تسلیتی ازسوی خانوادهء مولوی رفیع الله مؤذن بمناسبت فوت عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) وتجدید بیعت با امیرالمؤمنین ملااخترمحمد منصور

پیغام تسلیتی ازسوی خانوادهء مولوی رفیع الله مؤذن بمناسبت فوت عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) وتجدید بیعت با امیرالمؤمنین ملااخترمحمد منصور

صدها تن ازعلماء کرام وشخصیت های متنفذ به رهبری رئیس معارف درغور با امیر تارهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودند

صدها تن ازعلماء کرام وشخصیت های متنفذ به رهبری رئیس معارف درغور با امیر تارهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودند

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت فراه ( صوتی )الحاح ملامحمد یوسف امین والی ولایت ارزگان به نمایندگی ازمجاهدین وملت غیور ولایت با امیرتازهء تعیین شده بیعت خویش را ابراز نمودمراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردیدپیغام تسلیتی ازسوی خانوادهء مولوی رفیع الله مؤذن بمناسبت فوت عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) وتجدید بیعت با امیرالمؤمنین ملااخترمحمد منصورصدها تن ازعلماء کرام وشخصیت های متنفذ به رهبری رئیس معارف درغور با امیر تارهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت نمودند


تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب