میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

بغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

بغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستند

معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

معمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!

یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردید

یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردید

خبرتازه: هفت پوسته دیگر دشمن در جلریز فتح وشمارزیاد عسکردشمن کشته شدند

خبرتازه: هفت پوسته دیگر دشمن در جلریز فتح وشمارزیاد عسکردشمن کشته شدند

زابل : یک عسکر با موتر و سلاح و مهمات در اتغر بمجاهدین پیوست

زابل : یک عسکر با موتر و سلاح و مهمات در اتغر بمجاهدین پیوست

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردیدبغلان: 20 تن پولیس واربکی در پلخمری با مجاهدین پیوستندمعمای دیپوی جان احمد و غمشریکی مشکوک ائتلاف شمال!یک فروند هلیکوپتر ترانسپورتی دشمن در جلریز سرنگون گردیدخبرتازه: هفت پوسته دیگر دشمن در جلریز فتح وشمارزیاد عسکردشمن کشته شدندزابل : یک عسکر با موتر و سلاح و مهمات در اتغر بمجاهدین پیوست

رویدادهاي کشور و جهان

میدان وردگ: حمله تعرضی دشمن در جلریز دفع شد،4 تانگ و8 عسکر دشمن نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک حمله تعرضی دشمن را در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ دفع نمودند. حمله ساعت 8 صبح امروز هنگامی صورت گرفت که شمار زیاد عساکر دشمن باتانگ ها وحمایت قوای هوایی از سوی میدان شهر بر مواضع مجاهدین حمله تعرضی نمودند که با مقاو

تبصره

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

ادارۀ کابل عساکر خود را به کشتن مردمان ملکی تشویق میکند

بروز دوشنبهء هفتهء گذشته، سازمان جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه ای از اشرف غنی حاکم تحمیلی ادارهء مشترک خواست که در مقابل سخنان قدم شاه لوی درستیز قوای مسلح رژیم که گفته است بر عساکر آنان قوانین جنگی عملی شده نمیتواند، خاموش ننشیند. براساس اعلامیهء مذکور قدم شاه شهیم لوی درستیز ج


شعروادب