تخار: دراثر حمله بر پوسته های دشمن وانفجارات در اشکمش، 20 عسکرمزدور کشته شدند

تخار: دراثر حمله بر پوسته های دشمن وانفجارات در اشکمش، 20 عسکرمزدور کشته شدند

قندز: 2 پوسته در قلعه زال فتح ویک عراده رینجر با مقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شد

قندز: 2 پوسته در قلعه زال فتح ویک عراده رینجر با مقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شد

صدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

صدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردند

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

اعلامیهء شورای رهبری و خانوادهء مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در مورد اعلان وفات ایشان

اعلامیهء شورای رهبری و خانوادهء مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در مورد اعلان وفات ایشان

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

تخار: دراثر حمله بر پوسته های دشمن وانفجارات در اشکمش، 20 عسکرمزدور کشته شدندقندز: 2 پوسته در قلعه زال فتح ویک عراده رینجر با مقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شدصدها تن از بزرگان جهادی، علماء کرام و متنفذین با زعیم تازه تعیین شدهء امارت اسلامی بیعت کردنداعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامیاعلامیهء شورای رهبری و خانوادهء مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در مورد اعلان وفات ایشانراپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

رویدادهاي کشور و جهان

تخار: دراثر حمله بر پوسته های دشمن وانفجارات در اشکمش، 20 عسکرمزدور کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی اشکمش ولایت تخار حمله کردند وموتر های عساکر کمکی در مسیر را هدف انفجارات قرارگرفت. حمله ساعت 4 صبح امروز در مربوطات آن ولسوالی بر دو پوسته دشمن صورت گرفت که دراثران، برعلاوه از خساره خساره ساختمان ولسوالی،6 عسکرکشته

تبصره

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

صلح یک پروسهء ملی است، با دخالت بیگانگان بدست نمی آید؟!!

روشنتر از آفتاب است که خیر، خوبی و منافع بسیاری در صلح وجود دارد، صلح ذریعهء از بین بردن فساد، اختلافات و جنگ است، صلح رول مهمی در ایجاد فضای آرامش و زندگی آسوده برای افراد و جامعه را فراهم میسازد، این صلح است که سعادت و خوشبختی هر دو جهان – بندگی و اطاعت در فضای سکون و آرامش را


شعروادب