مقالات


آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

فتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخ

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

کابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدند

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

آخرین جزئیات: درنبرد دولت شاه، 2 پوسته دیگر دشمن فتح وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردیدفتح موسی قلعه و جشن پیروزی مجاهدین!او عمر بود و فرزند راستین عمر فاروق!امیرالمومنین رح از چهره های بلند قامت تاریخکابل: 2 پوسته در سروبی فتح و6 عسکر مزدور دران کشته شدندولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

رویدادهاي کشور و جهان

سرپل : یک هلی کاپتر دشمن در کوهستان سرنگون گردید

گذارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که بعد از ظهر روز گذشته پس از آن که دشمن اجیر به مرکز ولسوالی کوهستان که مجاهدین آن را در طی یک پلان و تاکتیک تخلیه کرده بودند، داخل گردیدند ، دشمن اجیر بالای مناطق قلعه شهر و چهل چاه و دیگر مناطق که سنگر های مستحکم مجاهدین می باشد، توسط هلی

تبصره

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

۲۸ اسد واهداف جنگ آزادی

تاریخ افغانستان 28 اسد را روز استقلال وازادی دانسته است ، ملت افغان قبل ازتجاوز شوروی هرسال دراین روز باجوش وخروش جشن میگرفت ـ و این به این خاطر است که دراین روز دشمن درنبرد سوم افغان وانگلیس( 19 اگست ) باشکست مواجه شد ودر نتیجۀ این کامیابی بزرگ، امیر امان الله خان استقلال افغانس