پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح،1 تانگ و1 رینجر غنیمت گردید ونبرد ادامه دارد

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح،1 تانگ و1 رینجر غنیمت گردید ونبرد ادامه دارد

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود، 9 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

سیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود، 9 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

کابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبی

کابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبی

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

پکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمد

ای کودک سوری …!

ای کودک سوری …!

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح،1 تانگ و1 رینجر غنیمت گردید ونبرد ادامه داردسیدآباد: در نبرد دیروز، 2 تانگ و2 رینجر نابود، 9 عسکر مزدور کشته وزخمی شدندکابل: حملۀ وسیع مجاهدین بر کاروان دشمن در سروبیپکتیکا: یک مرکز مهم دشمن فتح گردید و غنایم بدست آمدای کودک سوری …!تخار: 3 پوسته در خواجه غار فتح و5 عسکر مزدور کشته ومهمات آن غنیمت گرفته شد

رویدادهاي کشور و جهان

پکتیکا:2 پوسته در وازه خوا فتح،1 تانگ و1 رینجر غنیمت گردید ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر دو پوسته دشمن درمنطقه گواشته ولسوالی وازه خوا ولایت پکتیکا حمله وسیعی را انجام دادند حمله ساعت 2 بعد ازظهر دیروز صورت گرفت، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که درنتیجه آن، هردوپوسته دشمن فتح گردید وعساکردشمن بعد از تحمل تلف

تبصره

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

افغان ها پس از این به تعهدات اشغالگران چگونه باور کنند ؟!

آخرین روزهای ماه دستمبر سال 2014 میلادی بود که اعلان های ختم جنگ در افغانستان از سوی اشغالگران بلندشد ، از واشنگتن تا کابل شور و غوغا بود ، کنفرانس ها دایر می گردید، به غرض ختم عملیات های نظامی ، گردهمایی های رسمی دایر برپا می شد ، بیرق های منفور اشغال پایین کشیده می شد ، تبلیغات